Cam kết của chúng tôi


Được thúc đẩy bởi những thách thức mà đối tác của chúng tôi đang phải đối mặt, chúng tôi không ngừng nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn cải tiến mới nhằm mục đích đưa ra các giải pháp năng lượng thông minh + lợi ích xanh được thiết kế chuyên biệt, đáng tin cậy và bền vững.

Yếu tố con người là trung tâm của mọi hoạt động của chúng tôi, kiến tạo nên những đổi mới liên tục với niềm đam mê và tự hào, tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng với các cổ đông (các bên liên quan) của chúng tôi.

 

Quan hệ đối tác tin cậy được xác định bởi

Tính minh bạch - Trách nhiệm - Hành vi đạo đức


Tính minh bạch: Chúng tôi đảm bảo đối thoại cởi mở với các bên liên quan tới quyết định của chúng tôi.


Trách nhiệm: Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc của một doanh nhân coi trọng danh dự và chữ tín.


Hành vi đạo đức: Với sự tôn trọng sâu sắc đối với các nền văn hóa khác nhau, chúng tôi luôn tuân theo các giá trị phổ quát của niềm tin, lòng khoan dung và tính trung thực.


Ghi nhận "Hướng dẫn của OECD dành cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia", chúng tôi đảm bảo thực hiện đúng với cam kết của mình và đồng hành cùng đối tác hướng tới lối sống và làm việc có trách nhiệm và bền vững, đảm bảo sự thịnh vượng và bình đẳng cho các bên.