Hoạt động kinh doanh của chúng tôi


là thiết lập, bổ sung và chia sẻ các giá trị, kết hợp cùng với một mạng lưới các đối tác tài chính và kỹ thuật có uy tín cao được chọn lựa cẩn trọng, trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, lưu trữ năng lượng và các lĩnh vực liên quan.

Các hoạt động của NATPOWER

  • Tham gia cổ phần
  • Cung cấp tài chính cho dự án
  • Thiết kế dự án được chú đầu tư
  • Thực hiện, vận hành và bảo trì dự án

Hãy biến ánh nắng mặt trời thành ánh sáng 

Sản xuất năng lượng điện mặt trời trên mặt đất hoặc trên mái nhà

Hãy biến sức gió thành động cơ của bạn

Năng lượng gió đến từ vùng biển khơi tới miền núi xa