ARES

Advanced Renewable Energy System
Hệ thống Năng lượng Tái tạo Tối ưu

Các giải pháp đơn giản và tối ưu

mang lại lợi nhuận, được ngân hàng tài trợ, thân thiện với môi trường và lấy yếu tố con người làm trọng tâm


 Quý Doanh nghiệp mong muốn kiểm soát tốt hơn những rủi ro cũng như các khoản chi phí năng lượng thường xuyên bị tăng cao, cam kết của Doanh nghiệp về một môi trường bền vững và mong muốn tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh? Tất cả sẽ được hiện thực hóa thông qua quan hệ đối tác chiến lược đa năng với NATPOWER - ARES


Mô hình ARES của NATPOWER mang đến những cải tiến mang tính lợi nhuận cao, lợi ích tài chính và sự đổi mới cho tình hình sử dụng năng lượng của doanh nghiệp, theo đúng nghĩa đen, không có bất kỳ rủi ro đầu tư nào cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

Tối ưu hóa Chi phí

Giảm thiểu rủi ro về biến động giá điện
Lập kế hoạch quản lý dài hạn cho chi phí năng lượng
Loại bỏ rủi ro đầu tư
Không phát sinh chi phí vận hành và bảo trì
yêu cầu vốn chủ sở hữu đến 0% 

Tính Bền vững của Doanh nghiệp

Đảm bảo tiếp cận thị trường hiệu quả
Xây dựng lợi thế cạnh tranh
Nâng cao khả năng phục hồi kinh doanh
Tuân thủ Luật Năng lượng Việt Nam
Tuân thủ Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 

Đáp ứng tiêu chí ESG

Dấu chân năng lượng rõ ràng, minh bạch và được truy nguyên
Tác động tích cực rõ ràng đến Xã hội
Nâng cao trách nhiệm và sự tín nhiệm giữa các bên liên quan
Chuẩn bị cho các tiêu chí ESG trong tương lai
Sẵn sàng cho một nền tảng tài chính xanh/bền vững 

Thành thật mà nói, một số việc vẫn cần thực hiện theo quy trình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ với một cái bắt tay quyền lực sẽ kết nối chúng ta thành đối tác và bạn hữu.

Hãy bắt tay với NATPOWER – Ngay bây giờ